Ytbeläggningar som gör jobbet

Varje applikation kräver sin anpassade ytbeläggning, för att rörsystemet ska göra sitt jobb på ett optimalt sätt. Rätt ytbeläggning för rätt uppgift håller också investeringen på rätt nivå.

Alvenius FlowMax®-rör kan levereras med en rad olika ytbeläggningar som bland annat minskar flödesmotståndet, skyddar mot korrosion och som gör rören enklare att hantera. 
Vi kan också leverera helt obehandlade rör – eller målade – för till exempel inomhusmiljöer.

CorroFlo® (termoplastbeläggning)

FlowMax®-rör med CorroFlo®-beläggning har oslagbart lågt flödesmotstånd, och bidrar därmed till låg energiförbrukning i rörsystemet.
CorroFlo®-belagda rör är också idealiska i miljöer där exempelvis surt vatten är ett problem. CorroFlo®-skiktet minimerar dessutom risken för uppbyggnad av beläggningar på rörets insida.

Alvenius FlowMax®-rör kan också levereras i olika RAL-kulörer.

CorroFlo® (termoplastbeläggning)

 • CorroFlo®-beläggning – unika egenskaper

  CorroFlo®-belagda rör är idealiska i miljöer där exempelvis surt vatten och aggressiva kemikalier är ett problem. Tester har visat att CorroFlo®-rören klarar kraven för den tuffaste korrosivitetsklassningen C5-M, marin miljö. Ytbehandlingen minimerar även risken för uppbyggnad av beläggningar på rörets insida.
  Tredjepartstester har visat att CorroFlo®-rören har en förväntad livslängd på minst 50 år – även i aggressiva miljöer.
  Låga tryckfall tack vare låg inre friktion.

 • Starkt som stål. Korrosionsbeständigt som plast.

  Alvenius CorroFlo®-belagda stålrörsystem är in- och utvändigt belagt med specialanpassad termoplast, en s.k. ”Performance polymer alloy” (CorroFlo®).
  Systemet kombinerar stålets styrka med plastens överlägsna korrosionsbeständiga egenskaper. CorroFlo®-rören är ett prisvärt val i applikationer där rostfritt stål tidigare har ansetts vara det enda alternativet.

  CorroFlo®-rören har fått stort intresse från industrier som kemiteknik, massa och papper, vattenkraft, bevattning, off-shore, vattenrening samt från gruvindustrin. I dessa mycket korrosiva miljöer kommer CorroFlo®-rörens motståndskraftiga egenskaper till sin rätt.

 • CorroFlo®- egenskaper

  • Mycket god vidhäftning – ingen risk för flagning eller sprickbildning
  • Hög elasticitet, 800 % brottsförlängning
  • Hög resistens mot kemikalier, speciellt syror och alkalier
  • Beprövade utomhusegenskaper, UV-beständigt, flexibelt ner till -40°C
  • Arbetstemperatur i luft, kontinuerligt max. +65°C
  • Mycket bra antikorrosiva egenskaper
  • Elektriskt isolerande
  • Miljövänligt
  • Mycket låga rörledningsförluster (k-värde ca 0.05)

 • Idealiska användningsområden

  Alvenius CorroFlo®-belagda stålrörsystem används inom olika typer av industrier och applikationer världen över. Till exempel:

  • Gruvindustrin samt vid kemisk mineralanrikning
  • Kemisk industri
  • Kommunal VA
  • Pappers- och cellulosaindustrin
  • Livsmedelsindustrin
  • Off-shore
  • Fundamentrör
  • Bygg och anläggning
  • Fjärrkyla
  • Konstsnöanläggningar
  • Brandvatten

  CorroFlo®-systemet kan med fördel användas för transport av process- och kylvatten, avlopp, dränering, brandvatten m.m.
  Systemet kan anpassas till andra typer av rörledningar, och specialkonstruktioner kan tas fram på begäran.

CorroFlo® + RocShield®

CorroFlo® + RocShield®

FlowMax® CorroFlo®-rör kan även beläggas med RocShield® på utsidan.  

Beläggningen ger en ännu tåligare yta.

Varmförzinkning - HDG

Idealiskt för rör som demonteras/ monteras, tack vare mycket robust ytbeläggning. 

Vid eventuell skada på ytbeläggningen, ”läker” zinkbeläggningen sig själv.

Varmförzinkning - HDG

 • Varmförzinkning - HDG - skyddar på djupet

  Varmförzinkning - HDG - är en typ av elektrokemisk förzinkningsprocess där rören beläggs med ett tunt lager av zink genom elektrolys, för att förhindra korrosion. Den kemiska reaktionen innebär att det rostskyddande skiktet biter sig fast en bit in i själva stålet – beläggningen är därmed metalliskt bunden till stålet.

 • Mycket hög beständighet

  Det djupgående skyddet gör varmförzinkade rör slagtåligare och mer beständiga mot väder och vind än rör som bara har ett ytskydd. Dessutom har zinkskiktet den unika egenskapen att kunna ”självläka”, om det skulle uppstå skador på ytskiktet.

  I normala miljöer och med rätt skikttjocklek ger varmförzinkning ett fullgott skydd i 50-100 år. I mer aggressiva miljöer blir livslängden 25-50 år. Dessutom har varmförzinkning en blygsam miljöpåverkan.

  Alvenius produkter är varmförzinkade enligt europeisk standard EN ISO 1461:2009.

Invändig gummering

Invändig gummering

För transport av slurry och extremt slitande media.

Målade rör

FlowMax®-rören kan levereras målade i valfri RAL-färg.

Målade rör