Rörsystem för tunneldrivning. Crossrail, London, UK.

Crossrail är Europas mest omfattande ingenjörsprojekt, och när tunnelbygget var klart 2018 knöts 37 stationer ihop.

Totalt byggdes 21 km tunnel, och Alvenius levererade 80 km varmförzinkade (HDG) stålrör samt kopplingar, ventiler och anslutningar för att förse tunnelborrmaskiner med tryckluft och vatten.

Fakta
Rörtyper: K10
Dimensioner: 152 mm
Ytbehandling: Varmförzinkning (HDG)
Media: Tryckluft och vatten för tunnelborrmaskiner

Kombinationen av maximal pålitlighet vid drift, enkelhet vid installation, produktutbud och tillgänglighet innebar ett treårigt samarbete mellan Alvenius och tunnelkonsortiet.

Rörsystem för vatten och luft. Engelska Kanalen.

Eurotunneln mellan Storbritannien och Frankrike är en av världens längsta och mest
omfattande tunnelbyggen. Bygget består av tre parallella tunnlar - var och en 52 km lång.

Alvenius levererade mer än 20 000 meter rör i dimensionen ø102x2mm och 45 000 meter rör i dimensionen ø152x2 mm, samt kopplingar och tillbehör. Rör och rördetaljer varmförzinkades (HDG) för maximalt korrosionsskydd.
Tack vara mycket snabb och enkel montering/demontering kunde rör och kopplingar enkelt flyttas och återanvändas under hela anläggningstiden.

Fakta 
Dimension: 102 mm, 152 mm
Media: Vatten och luft

Kombinationen av maximal pålitlighet vid drift, enkelhet vid installation, produktutbud och tillgänglighet innebar ett treårigt samarbete mellan Alvenius och tunnelkonsortiet, liksom kontrakt med flera andra globala tunnelprojekt.