Stålrörsystem för industri

Alvenius FlowMax® kompletta stålrörsystem är oöverträffade i krävande industriella miljöer. Rörsystemet har utvecklats för industrins tuffa krav och är idealiskt i exempelvis fordonsindustrier, processindustrier, pappersbruk, raffinaderier och i kemisk industri.

Driftsäkra rör med lång hållbarhet

Alvenius FlowMax®-rörsystem levereras med anpassad ytbeläggning som ger maximal livslängd.

Den varmförzinkade ytbeläggingen möjliggör demontering och återmontering. CorroFlo®-beläggning är idealiska där exempelvis surt vatten och aggressiva kemikalier är ett problem. 

De flexibla kopplingarna tillåter viss avvinkling samt tar upp vibrationer och temperaturförändringar.

Driftsäkra rör med lång hållbarhet - Industri
Snabb och enkel montering

Snabb och enkel montering

Kombinationen av FlowMax®-rörens låga vikt och snabbkopplingen gör systemet extremt lätt att montera och hantera. Ingen svetsning, inga specialverktyg och ingen tidsödande utbildning behövs. 

En eventuell ändring eller komplettering i ett befintligt system går snabbt och ger kort stopptid.  

Lägsta möjliga livscykelkostnad

Alvenius Flowmax®-system ger lägsta möjliga livscykelkostnad genom:

  • snabbare installation tack vare snabbkopplings-
    systemet
  • energibesparing eftersom större innerdiameter
    och ytbehandlingen CorroFlo® ger lägre rörsystemsförluster och lågt flödesmotstånd 
  • hög driftsäkerhet och lång hållbarhet


 

Lägsta möjliga livscykelkostnad