Miljoner kilometer rör sedan 1951

Alvenius grundades 1951 och ända sedan dess har vi fokuserat på att förse den industriella världen med högkvalitativa snabbkopplade stålrörssystem. Idag har Alvenius fokuserat sin kompetens till segmenten Gruva & Tunnel, Industri, Brandskydd, Snöproduktion, Vatten & Avlopp och Specialapplikationer. Det har blivit ett antal rörmil under åren! Stark ekonomi, starka och långsiktiga ägare, tydliga visioner om utvecklingsvägar gör att du kan räkna med Alvenius och tillgång till vår kompetens och våra lösningar långt in i framtiden.

Vi är hemma överallt

Du hittar oss i Asien, Mellan Östern, Afrika, Sydamerika, Europa och naturligtvis på hemmamarknaden Sverige. 
Den internationella inriktningen har många fördelar. Framförallt betyder den att vi genom åren har skaffat oss djup kunskap om vad som krävs för att kunna leverera erfarenhet, lösningar och rörsystem över hela världen

Vi är hemma överallt
Certifieringar och godkännanden. Du kan lita på oss!

Certifieringar och godkännanden.
Du kan lita på oss!

För oss gäller ambitionen – högsta möjliga kvalitet i kunskap, kompetens och produktlösningar. Därför investerar vi varje år betydande summor både i teknikutveckling 
samt i kvalitets- och miljöledningssystem. 

Alla rör och rördelar är beräknade och tillverkade enligt kraven i PED 2014/68/EU. Samtliga svetsfogar kontrolleras dels visuellt, dels med ultraljud och regelbundet också med röntgen. 
Alla rör provtrycks hydrostatiskt till 1,5 x arbetstrycket.

Våra CorroFlo®-belagda produkter är certifierade enligt C5-M (ISO 12944-6) gällande korrosionsbeständighet.

Självklart är vi certifierade enligt både ISO9001 och ISO14001.

Stark ägare. Dynamisk koncern.

Alvenius är en viktig del i koncernen Boxholms AB, vars affärsidé är att förvärva och utveckla nischföretag till att bli ledande på sina respektive marknader. 

Boxholms AB är en familjeägd industrikoncern med anor som sträcker sig tillbaka till 1800-talet. Koncernen betraktar sina investeringar som långsiktiga engagemang i stabila branscher med tydlig tillväxtpotential. 

Med rötter i svensk basindustri skapar Boxholms AB värden som bygger på moderna affärsmodeller 
och framtida teknologiområden. 

Stark ägare. Dynamisk koncern.