Vi syns på Tube i Düsseldorf

Den 7 – 11 april arrangeras den stora internationella mässan för hela rörindustrin.
Mässan arrangeras vartannat år, och är en stor och viktig mötesplats för hela branschen
– både tillverkare och köpare/användare.
Se trender, hitta innovationer, träffa kollegor, kunder och leverantörer.

Självklart ställer Alvenius ut på Tube, och du är hjärtligt välkommen till Hall 04, monter G12.