Tunnelbygge i Saudi Arabien

Alvenius levererar komplett rörsystem typ K10 till ett tunnelbygge i Saudi Arabien.
Totalt ca  10 000 m rör kommer att användas för vattenförsörjning till tunnelborrmaskinerna (TBM).