Första affären med Aramco i Saudiarabien

Alvenius levererar 2 km plastbelagt rörsystem i dimension DN300 (12”) till Aramco i Saudiarabien.
Rören skall användas för att transportera salt havsvatten till ett olje- och gasfält.

Affären är Alvenius första engagemang med Aramco som är världens största oljebolag
– som naturligtvis ställer högsta krav på kvalitet och funktion.