Dricksvattenrör till Schweiz

Alvenius har tagit hem en första order på dricksvattenrör till kommunen Écublens i Schweiz.
Projektet och leveransen från Alvenius avser plastbelagda rör i DN 250.