Brandskydd i Norra Länken, Stockholm

AB Alvenius Industrier i Eskilstuna har utsetts som partner och leverantör av termoplastbelagda (TP) rörsystem för brandskydd i det omfattande tunnelprojektet Norra Länken i Stockholm.
Leveranserna har pågått sedan våren 2012, och som mest har vi levererat upp till två lastbilar med TP-rör varje vecka.  
Installationen av nästa del – det vill säga under Haga Norra och Haga Södra - kommer att starta under mars 2014 , och beräknas vara slutförd under första kvartalet 2015.
Totalt sett omfattar Alvenius engagemang nästan 18.000 meter rör och ca 12.000 komponenter.