Alvenius Industrier har tecknat unikt samarbetsavtal med kinesisk partner - SPEco

Den första affären omfattar hela 18 kilometer stålrör till en vattenledning i norra Kina.
    Vattenledningen byggs i höglänt terräng och vattnet leds ner till en buteljeringsfabrik, där det obehandlade vattnet tappas direkt på flaska. Vattnet är ett alternativ till mineralvatten på den kinesiska marknaden.

Unika lösningar avgjorde
Tack vare att rören ytbeläggs med CORROFLO™, får man extremt lågt flödesmotstånd, ingen bakteriell påväxt samt ett 50-årigt rostskydd.
    De här fördelarna i kombination med ett snabbkopplingssystem som förkortar montagetider dramatiskt, var avgörande för affären.

SPEco blir generalagent i Kina
SPEco kommer att verka som Alvenius generalagent på den kinesiska marknaden – i första hand inom vattensegmentet, men på sikt också inom Alvenius övriga affärssegment.
    Samarbetet och affären undertecknades vid en ceremoni Stockholm, den 22 september 2016.