Alvenius på VA-mässan i Jönköping

Den 30 september – 2 oktober 2014 arrangerade Elmia i Jönköping Sveriges största mässa för VA- branschen. Och självklart ställde Alvenius ut för att presentera framtidssäkra rör för VA-system.
Mässan var mycket välbesökt, och Alvenius-montern kunde räkna in ca 150 intresserade besökare. Under mässan knöt man en rad värdefulla kontakter med representanter från framförallt kommunala vattenbolag.
VA-sektorn är ett nytt segment och en ny satsning för Alvenius, som med de TP-belagda rören kan erbjuda lösningar som är säkrade inför framtida utbyggnad av dricksvattensystem.

 

IMG 4922