Stort intresse för Alvenius på TUBE i Düsseldorf

Den 7 – 11 april ställde Alvenius ut med en monter på TUBE i Düsseldorf – en av väldens största och ledande fackmässor för rörbranschen.  På TUBE möts alla ledande företag – rörtillverkare, tillverkare av kringutrustning, grossister/distributörer och slutanvändare.
Alvenius monter var mycket uppmärksammad och uppskattade, och resultatet av vårt deltagande överträffade alla våra förväntningar.
Bland annat knöts värdefulla kontakter med grossister/distributörer från stora delar av världen.